Pomiary

Wykonujemy :

  • pomiary termowizyjne
  • pomiary klimatyczne
  • pomiary przepływu powietrza – sprawności wentylacji
  • pomiary wilgotności materiałów budowlanych i drewnianych
  • pomiary na ryzyko wystąpienia pleśni