Mycie ferm

Wykonujemy

– Mycie ferm drobiu – brojler , odchowalnie

– Mycie ferm drobiu – system klatkowy

– Mycie ferm drobiu – reprodukcja

– Mycie ferm drobiu – wolny wybieg

– Mycie ferm trzody chlewnej

– Mycie ferm bydła mlecznego