Deratyzacja

Deratyzacja – odszczurzanie – tępienie gryzoni – zwalczanie szczurów, mysz i nornic

Deratyzacja – to postępowanie mające na celu niszczenie gryzoni myszowatych powodujących szkody gospodarcze i będących nosicielami , siewcami i przenosicielami zarazków wielu chorób zakaźnych i inwazyjnych groźnych dla człowieka i zwierząt .

 

Zagrożenia

Oprócz oczywistych szkód polegających na zjadaniu różnych produktów żywnościowych, gryzonie te wyrządzają również inne szkody.

Szczury potrafią przegryzać kable elektryczne, uszkadzać różnorakie części konstrukcji, co może powodować zwarcia, a nawet pożary.

Zanieczyszczanie produktów żywnościowych jest bardzo duże.

Tylko jeden szczur może w ten sposób w ciągu dnia uczynić ok. 30 kg pożywienia uczynić niezdatnym do spożycia.

Natomiast para myszy w zostawia po sobie w ciągu całego roku 2 l moczu i ok 10 tys. cząstek kału. Gryzonie te są nosicielami kilkudziesięciu rodzajów chorób w tym np. salmonellę, włośnicę, toksoplazmozę.

Monitoring urządzeń deratyzacyjnych

Polega na obsłudze urządzeń deratyzacyjnych z substancją wabiącą – karmniki , chwytacze , pułapki

Zwalczanie

Najczęściej stosowaną metodą deratyzacji jest używanie trucizn, na które wrażliwe są organizmy gryzoni. Działają one najczęściej na układ pokarmowy, nerwowy lub krwionośny gryzoni.

Trutka zaczyna działać po jej zjedzeniu dlatego też jej skuteczność w dużej mierze zależy od tego jakie substancje wabiące będzie zawierać. Chodzi więc o to by mysz czy szczur uznały truciznę za pożywienie.

Formy w jakich występują to granulaty , kostki i pasty.